Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Studenci specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem uzyskują wiedzę pozwalającą na projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oraz rozwój systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności według najnowszych, międzynarodowych standardów.

W ramach wykładu do wyboru istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora BHP.

Oprócz tego, w zależności od średniej ocen, Studenci mogą uzyskać certyfikat Yellow Six Sigma Belt

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Studenci uzyskują podstawowe umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, wynikające ze specyfiki wybranego kierunku studiów.

Absolwent tej specjalności zapoznaje się z:

 • Zasadami budowania strategii projakościowej i proekologicznej w firmie produkcyjnej oraz usługowej
 • Podstawami prawnymi w zakresie zarządzania jakością oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
 • Podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie i ocenę poziomu jakości w przedsiębiorstwie
 • Zasadami auditowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego
 • Zasadami oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • Podstawowymi zasadami dostosowania się do wymagań rynkowych w zakresie certyfikacji jakościowej, środowiskowej wyrobów oraz systemów  
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Studenci mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, potwierdzonych certyfikatami międzynarodowej jednostki BVQI, tzn. auditora wewnętrznego ISO 9001, auditora wewnętrznego ISO 14001, auditora wewnętrznego ISO 22000. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia pozwalają na:

 • Pełnienie funkcji auditora wewnętrznego (jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa żywnościowego)
 • Pełnienie funkcji doradcy w zakresie wdrażania oraz auditowania wspomnianych systemów
 • Pełnienie funkcji specjalisty w Zespole zarządzania jakością i/lub środowiskiem i/lub bezpieczeństwem żywności
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika firmy d.s. jakości i do spraw środowiska
 • Pełnienie funkcji menedżera jakości i/lub środowiska - samodzielne projektowanie, wdrażanie określonych koncepcji zarządzania jakością i doskonalenie wspomnianych systemów zarządzania.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Organizacje publiczne, prywatne
 • Organizacje usługowe, produkcyjne
 • Własna działalność gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Ekonomika przedsiębiorstw 8 Z/E 20 10 10 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 2 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Podstawy ochrony środowiska 5 Z 20 12 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Zachowania konsumenckie 2 Z 16 16 Katedra Marketingu
9. Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 154 90 64 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Auditor ISO 9001 4 Z/E 24 12 12 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Jakość usług 1 Z 12 12 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie jakością II 6 Z/E 40 26 14 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie marketingowe 2 Z 14 8 6 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
11. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 338 122 56 26 14 120 -
SEMESTR VI
1. Modele doskonałości 2 Z 12 12 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Rozwój zrównoważony 1 Z 10 10 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Strategie konkurencji 3 Z/E 16 12 4 Katedra Marketingu
7. Systemy zarządzania środowiskowego 3 Z 20 20 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie produkcją 3 Z 14 8 6 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 154 110 30 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1303 710 419 26 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć