Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • odstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • podstaw controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • referent/specjalista w dziale controllingu,
 • referent/specjalista ds. finansowych,
 • analityk finansowy,
 • inspektor ds. kredytów,
 • konsultant finansowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 45 30 15 ---
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 ---
3. Prawo 3 Z 30 30 ---
4. Statystyka 4 30 14 16 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 ---
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 30 14 16 ---
2. Finanse 6 45 30 15 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Mikroekonomia 6 45 30 15 ---
5. Rachunkowość 7 45 15 30 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 38 24 14 ---
2. Finanse publiczne 5 36 22 14 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 38 14 24 ---
7. Rynki finansowe 5 38 24 14 ---
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 ---
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 38 24 14 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 8 50 30 20 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 ---
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 ---
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 ---
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 26 12 14 ---
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 ---
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 ---
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa II 6 30 20 10 ---
2. Controlling operacyjny 6 30 22 8 ---
3. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 ---
4. Język angielski 2 30 30 ---
5. Marketing 4 Z 8 8 ---
6. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
7. Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 4 Z 28 20 8 ---
8. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 ---
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 156 86 56 0 14 0 -
SEMESTR VI
1. Controlling finansowy 8 Z 24 16 8 ---
2. Controlling strategiczny 7 Z 20 12 8 ---
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 ---
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 ---
5. Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa 6 E 8 8 ---
RAZEM 30 - 72 42 16 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1072 600 444 0 28 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć