Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Ekonomia 5 30 30 KFiRF
2 Język obcy 2 30 30 SJO
3 Prawo administracyjne 7 60 30 30 WPIA
4 Prawo cywilne 6 40 20 20 WPIA
5 Zarządzanie przedsiębiorstwem 5 30 15 15 OiZ
6 Źródła i wykładnia prawa podatkowego 5 30 30 WPIA
RAZEM 30 - 220 125 95 0 0 -
SEMESTR II
1 Administracja podatkowa 4 20 20 WPIA
2 Finanse publiczne 4 30 15 15 KFiRF
3 Język obcy 2 30 30 SJO
4 Prawo cywilne 7 60 30 30 WPIA
5 Przedmioty do wyboru (2 x 15 godzin) 2 30 30 WZ
6 Rachunkowość 6 45 15 30 KR
7 Teoria podatku i opodatkowania 4 20 20 WPIA
8 Wychowanie fizyczne 1 30 30 SWF
RAZEM 30 - 265 130 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Cotrolling finansowe w przedsiębiorstwie 2 15 15 KFP
2 Język obcy 2 30 30 SJO
3 Podatki i opłaty samorządowe 5 50 20 30 KFiRF/WPIA
4 Podstawy statystyki 3 30 15 15 KS
5 Prawo przedsiębiorców 4 40 20 20 WPIA
6 Prawo zobowiązań podatkowych 4 30 15 15 WPIA
7 Rachunkowość finansowa 4 45 15 30 KR
8 Ubezpieczenia społeczne 3 30 15 15 KFiRF
9 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 3 45 45 WPIA
RAZEM 30 - 315 160 155 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 4 45 15 30 KFP
2 Finanse przedsiębiorstw 4 30 15 15 KFP
3 Język obcy 2 30 30 SJO
4 Praktyki (75 godzin) 2 0
5 Prawo przedsiębiorców 7 60 30 30 WPIA
6 Prawo zobowiązań podatkowych 5 40 20 20 WPIA
7 Seminaria 2 30 30 KFiRF/WPiA
8 Ubezpieczenia gospodarcze 1 15 15 KFiRF
9 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 3 45 45 WZ
RAZEM 30 - 295 140 125 0 30 -
SEMESTR V
1 Podatki bezpośrednie 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
2 Podatki pośrednie 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
3 Podatki w księgach rachunkowych 3 30 30 KR
4 Prawo karne skarbowe 3 40 20 20 WPIA
5 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 45 30 15 KR
6 Seminaria 4 30 30 KFiRF/WPIA
7 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 6 45 45 WPIA
RAZEM 30 - 310 185 95 0 30 -
SEMESTR VI
1 Analiza podatkowa 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
2 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 15 15 KFiRF
3 Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 5 60 30 30 WPIA
4 Rynki finansowe 4 30 15 15 KB
5 Seminaria 6 30 30 KFiRF/WPIA
6 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 6 45 45 WZ
7 Zarządzanie ryzykiem 2 15 15 KFiRF
RAZEM 30 - 255 150 75 0 30 -
ŁĄCZNIE 180 - 1660 890 680 0 90 -
« wróć