Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie wiedzą 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 315 165 135 15 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Podstawy prawa pracy 4 Z 60 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 3 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 480 195 135 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Podstawy wynagradzania pracowników 3 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Sztuka prezentacji 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 Z 90 90 Wydział Zarządzania
8. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 350 210 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1035 810 15 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć