Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Descriptive statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
2. Information technologies 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Introduction to Organisation Management 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Law 3 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Mathematics in Economics 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii
6. Microeconomics 6 Z/E 60 30 30 Wydział Ekonomiczny
7. Psychology 4 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate Law 4 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
2. Economics and Society 3 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
3. Financial mathematics 5 Z 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Introduction to accounting 3 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Introduction to Finance 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Macroeconomics 6 Z/E 60 30 30 Wydział Ekonomiczny
7. Mathematical Statistics 0 Z 30 30 Katedra Statystyki
8. Probability concepts 6 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 315 165 150 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Banking 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Corporate Governance 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Financial accounting 5 Z/E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Financial markets and instruments 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. International Finance 4 Z 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Mathematical Statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
7. Public Finance and Taxes 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 300 165 135 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Corporate finance 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Econometrics 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
3. Economic policy 3 Z 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
4. Financial Reporting 4 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Financial statement analysis 5 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Introduction to Risk Management 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Research methodology 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 195 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Derivatives and Alternative Investments 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Financial Audit 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Forecasting 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Fundamental analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Investment Projects 5 Z/E 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Professional practice 2 Z 0
7. Risk Management 4 Z/E 30 15 15
8. Seminarium licencjackie 5 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technical analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 32 - 270 135 105 0 30 0 -
SEMESTR VI
1. Capital Market Regulations 3 Z 30 30 0 Wydział Prawa i Administracji
2. Ethics 5 Z/E 45 30 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Financial Marketing and Investor Relations 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
4. Portfolio Analysis 6 Z/E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium licencjackie 8 Z 35 0 0 35 Wydział Zarządzania
6. Valuation Methods 3 Z 30 15 15
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 0
RAZEM 30 - 260 150 75 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 182 - 1760 960 735 0 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć