Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Kryteria wyszukiwania

Kierunki studiów

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Algorytmy i struktury danych 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Architektura komputerów 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Podstawy programowania 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Statystyka 3 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
9. System operacyjny MS Windows Server 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Systemy baz danych 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 300 135 105 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Ekonometria 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Język SQL 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
5. Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Logika 2 Z 15 15 Wydział Nauk Społecznych
7. Podstawy sieci komputerowych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Praca zespołowa 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie obiektowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. System operacyjny Linux 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
12. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 315 105 90 120 0 0 -
SEMESTR III
1. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Sieci komputerowe - routing and switching 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Standardy XML 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Środowisko wielokulturowe 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Warsztaty innowacyjności 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 90 90 150 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administrowanie bazami danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Rachunkowość 2 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
10. Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Testowanie aplikacji 3 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Warsztaty z przedsiębiorczości 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 75 45 210 0 0 -
SEMESTR V
1. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka śledcza 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Praktyka AiB 1 Z 360 360 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Programowanie .NET 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Projektowanie sieci LAN 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Serwery aplikacyjne 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Technologie formatkowe 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wersjonowanie aplikacji 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 675 60 0 225 30 360 -
SEMESTR VI
1. Marketing ery cyfrowej 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Narzędzia automatyzacji testowania 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Ochrona własności intelektualnej 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Praktyka AiB 1 Z 360 360 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
9. Sieci bezprzewodowe 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Systemy Big Data 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Technologie sieci WAN 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
13. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Zarządzanie projektami informatycznymi 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 695 105 60 135 35 360 -
ŁĄCZNIE 180 - 2645 570 390 900 65 720 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć