Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Algorytmy i struktury danych 3 E 15 15 ---
2. Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 15 15 ---
3. Architektura komputerów 2 Z 15 15 ---
4. Język angielski 2 Z 30 30 ---
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 15 15 ---
6. Podstawy programowania 2 Z 30 30 ---
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 30 15 15 ---
8. Statystyka 3 Z/E 30 15 15 ---
9. System operacyjny MS Windows Server 2 Z 30 30 ---
10. Systemy baz danych 3 Z/E 30 15 15 ---
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 300 135 105 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 3 Z 30 15 15 ---
2. Ekonometria 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Język angielski 2 Z 30 30 ---
4. Język SQL 3 Z 15 15 ---
5. Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 30 30 ---
6. Logika 2 Z 15 15 ---
7. Podstawy Sieci Komputerowych 4 Z/E 30 15 15 ---
8. Praca zespołowa 2 Z 15 15 ---
9. Programowanie obiektowe 4 Z/E 30 15 15 ---
10. System operacyjny Linux 2 Z 30 30 ---
11. WF 0 Z 30 30 ---
12. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 315 105 90 120 0 0 -
SEMESTR III
1. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 30 15 15 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 30 15 15 ---
4. Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 ---
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 2 Z 30 30 ---
6. Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 30 30 ---
7. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 ---
8. Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 30 30 ---
9. Sieci komputerowe - routing oraz switching 2 Z 30 30 ---
10. Standardy XML 2 Z 15 15 ---
11. Środowisko wielokulturowe 2 Z 15 15 ---
12. Warsztaty innowacyjności 1 Z 15 15 ---
13. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 330 90 90 150 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administrowanie bazami danych 2 Z 15 15 ---
2. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 15 15 ---
3. Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 ---
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 ---
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 15 15 ---
6. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 30 30 ---
7. Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 30 15 15 ---
8. Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 30 30 ---
9. Rachunkowość 2 Z/E 30 15 15 ---
10. Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 ---
11. Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 30 30 ---
12. Testowanie aplikacji 3 Z/E 45 15 30 ---
13. Warsztaty z przedsiębiorczości 1 Z 15 15 ---
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 330 90 30 210 0 0 -
SEMESTR V
1. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 30 30 ---
2. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 2 Z 15 15 ---
3. Informatyka śledcza 3 Z/E 30 15 15 ---
4. Praktyka AiB 0 Z 0 ---
5. Programowanie .NET 3 Z 30 30 ---
6. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 ---
7. Projektowanie sieci LAN 1 Z 15 15 ---
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 60 30 30 ---
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
10. Serwery aplikacyjne 2 Z 15 15 ---
11. Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 15 15 ---
12. Technologie formatkowe 2 Z 30 30 ---
13. Wersjonowanie aplikacji 2 Z 15 15 ---
14. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 315 60 0 225 30 0 -
SEMESTR VI
1. Marketing ery cyfrowej 2 Z 30 15 15 ---
2. Narzędzia automatyzacji testowania 1 Z 15 15 ---
3. Ochrona własności intelektualnej 2 Z 15 15 ---
4. Praktyka AiB 0 Z 0 ---
5. Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 30 30 ---
6. Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 30 15 15 ---
7. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 45 30 15 ---
8. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
9. Sieci bezprzewodowe 1 Z 15 15 ---
10. Systemy Big Data 2 Z 15 15 ---
11. Technologie sieci WAN 2 Z 30 30 ---
12. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 ---
13. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 30 30 ---
14. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 335 105 60 135 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 585 375 900 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć