Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 ---
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 ---
3. Prawo 3 Z 30 30 ---
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 ---
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 ---
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 ---
3. Język angielski 1 Z 30 30 ---
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 ---
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 ---
7. WF 0 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 ---
2. Język angielski 1 Z 30 30 ---
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 ---
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 ---
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 ---
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 ---
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 ---
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 ---
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 ---
3. Inwestycje na rynku kapitałowym 5 Z/E 45 15 30 ---
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 ---
5. Matematyka finansowa 2 Z 15 15 ---
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 ---
7. Podstawy gospodarki nieruchomościami 3 Z 30 30 ---
8. Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 30 30 ---
9. Projekty z funduszy UE 2 Z 30 30 ---
10. Rynek nieruchomości 3 Z 15 15 ---
11. Wykład do wyboru 2 Z 45 45 ---
12. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 345 210 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 15 15 ---
2. Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 15 15 ---
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 ---
4. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 3 Z/E 45 15 15 15 ---
5. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 ---
6. Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 30 15 15 ---
7. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 ---
11. Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 1 Z 15 15 ---
12. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 15 15 ---
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 ---
RAZEM 30 - 315 180 75 30 30 0 -
SEMESTR VI
1. Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 30 15 15 ---
2. Inwestowanie na rynku nieruchomości 3 Z/E 45 15 30 ---
3. Podatki w działalności gospodarczej 2 Z 30 15 15 ---
4. Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 60 30 30 ---
5. Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 30 30 ---
6. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 ---
7. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
8. Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 1 Z 30 30 ---
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 ---
11. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 365 180 150 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1035 795 30 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć