Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Menedżer Personalny
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, bankowości, finansów, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem),
 • zagadnień specjalistycznych (psychologii w zarządzaniu, motywowania, zarządzania wiedzą, audytu wewnętrznego, oceniania pracowników, wynagradzania pracowników, rekrutacji i selekcji, prawa pracy).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • prowadzenia działań z zakresu administracji kadrowej
 • realizacji procesu rekrutacji i selekcji
 • przeprowadzania ocen okresowych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania zmian organizacyjnych
 • pracy w zespołach
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • HR Business Partner
 • Dyrektor personalny
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
Informacje o specjalności

Zmiany w gospodarce prowadzą do zwiększenia roli komórek HR (zarządzania zasobami ludzkimi) w biznesie oraz administracji publicznej. Coraz częściej dyrektorzy personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów spółek i dyrekcji instytucji publicznych biorąc udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Absolwenci specjalności Menedżer personalny dysponując najnowszą wiedzą na temat kształtowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi są gotowi na sprostanie tym oczekiwaniom.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 ---
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 ---
3. Prawo 3 Z 30 30 ---
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 ---
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 ---
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 ---
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 ---
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 ---
3. Język angielski 1 Z 30 30 ---
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 ---
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 ---
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 ---
7. WF 0 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 ---
2. Język angielski 1 Z 30 30 ---
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 ---
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 ---
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 ---
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 ---
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 ---
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 3 Z 30 15 15 ---
2. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 ---
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 ---
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 ---
6. Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15 ---
7. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 60 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 30 15 15 ---
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 ---
11. Zarządzanie wiedzą 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 315 165 135 15 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 30 15 15 ---
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 ---
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 ---
4. Podstawy prawa pracy 4 Z 60 30 30 ---
5. Praktyka zawodowa 2 Z 0 ---
6. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 Z/E 45 15 30 ---
7. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 ---
8. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 3 Z 45 30 15 ---
9. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 ---
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 ---
11. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi 1 Z 15 15 ---
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 ---
RAZEM 30 - 360 195 135 0 30 0 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 2 Z/E 30 15 15 ---
2. Podstawy wynagradzania pracowników 3 Z/E 30 15 15 ---
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 ---
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 ---
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 ---
6. Sztuka prezentacji 2 Z 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 6 Z 90 90 ---
8. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 ---
10. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 350 210 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1035 810 15 65 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć