Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Financial Analyst
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • Mikroekonomii i makroekonomii,
 • Funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych,
 • Finansów korporacyjnych i nadzoru korporacyjnego
 • Rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych
 • Wyceny przedsiębiorstw i aktywów
 • Metod ilościowych wykorzystywanych w analizach finansowych,
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • Wyceny przedsiębiorstw i aktywów finansowych,
 • Oceny efektywności inwestycji
 • Oceny ryzyka związanego z inwestycjami i doboru odpowiednich instrumentów zarządzania ryzykiem,
 • Analizowania, prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • Posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w języku angielskim,
 • Zachowania się zgodnego ze standardami profesjonalizmu.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • konsultanta /doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje o specjalności

Chartered Financial Analyst jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku kapitałowego. Osoby posiadające tytuł oraz kwalifikację CFA są cenionymi i poszukiwanymi na rynku pracownikami instytucji rynku finansowego w kraju i zagranicą. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania trzystopniowego egzaminu. Program kształcenia na specjalności Financial Analyst został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society dla pierwszego poziomu certyfikacji (Level I Curriculum) oraz wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań funkcjonowania rynków finansowych w Polsce. Kształcenie na specjalności Financial Analyst odbywa się w języku angielskim.

University of Gdansk (Poland) invites You for Bachelor in Finance and Accounting degree course.

The qualification is recognized in all European Union countries. We would like to recommend our new major Financial Analyst held in English language.

The course lasts for 3 years (6 semesters). The study program is closely linked to the needs of business practice. Our goal is to deliver graduates, who are sought after by employers connected with the financial market, both in Poland and abroad. Our  studies would provide You with  the knowledge needed to succeed in the first level of the CFA exam which opens the opportunities for a career in the world of finance. Read more about CFA credential 

After completing our Financial Analyst major You can typically work for listed companies, banks, investment funds, other financial institutions and market monitoring organizations. You can also continue Your education and start a Master degree course.
Among the lecturers students will find  university professors as well as practitioners of recognized professional position in the financial market. 

Our students have various opportunities to  find their way to develop their potential. They can participate in foreign exchange under the Erasmus program, internships in banks and other financial institutions, professional workshops and guest lectures as well as in the activities of students’ scientific clubs. We also join CFA Research Challenge and organize CFA-Day.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć