Strona główna » Rekrutacja
Studia III stopnia - niestacjonarne

Szanowni Państwo - Kandydaci na Studia doktoranckie Wydziału Zarządzania UG

Uprzejmie informuję, iż w bieżącej rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 prowadzimy nabór wyłącznie na stacjonarne (dzienne) Międzywydziałowe Studia Doktoranckie z Ekonomii i Zarządzania, które prowadzone są przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ta wspólna inicjatywa naszych obu wydziałów spotkała się w ubiegłorocznej (pierwszej) edycji studiów z wyjątkowym zainteresowaniem.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się w dniu 20 czerwca 2018 r.

Osoby zamierzający uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym proszę o szczegółowe zapoznanie się z informacjami na temat kryteriów kwalifikacyjnych, a także samego przebiegu studiów, które zawarte na kolejnych podstronach (kliknij na poniższe zdjęcie). Formularz rejestracyjny dla kandydatów na doktorantów znajduje się natomaist pod adresem:  https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/index.web 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zarządzania i ekonomii, zapoznanie ich z metodyką prowadzenia badań naukowych oraz pomoc w przygotowaniu i obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w jednej z trzech dyscyplin: ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu.

Informuję, iż kolejna rekrutacja na Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Zarzadzania UG w trybie niestacjonarnym odbędzie się w kolejnym roku akademickim (2019/2020).

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Kierownik Studiów Doktoranckich WZR UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Informacje na temat Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z Ekonomii i Zarządzania WZR i WE UG:

Wydział Zarządzania
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
tel.: +48 58 523 14 32
e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

w dniach: 20 czerwca – 20 lipca 2018

  • Poniedziałki w godz. 11:00 - 15:00
  • Wtorki w godz.13:00 - 17:00
  • Czwartki w godz. 9:00 - 13:00

w dniach 8 sierpnia- 31 sierpnia  

  • codziennie w godz. 9:00 - 13:00.