Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Wtorek, 20 lutego 2018 roku, godz. 19:52


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. UG, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
408
(+48 58) 523 14 42

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 408
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 408

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje zarządzania
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Zarządzanie innowacjami
 2. Klastry
 3. Organizacje sieciowe i wirtualne
 4. Zarządzanie projektami
 5. Nowoczesne koncepcje zarządzania (kaizen, lean management, TQM, six sigma etc.)
 6. Zarządzanie strategiczne i controlling strategiczny
 7. Zarządzanie rozwojem w sektorze publicznym
 8. Aplikowanie do funduszy europejskich
 9. Zarządzanie wiedzą
 10. Kapitał intelektualny
 11. Przedsiębiorczość i innowacyjność
 12. Zachowania organizacyjne
 13. Motywowanie
 14. Kultura organizacyjna

Egzaminy i zaliczenia

 • Koncepcje zarządzania [w]
 • grupa: N41-05
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-06
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-21
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-22
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-11
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-15
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-05
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-06
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-21
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N41-22
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N42-11
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N42-15
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N43-05
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N43-11
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N43-31
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: N43-32
  Sobota 24.02.2018
  godz.: 11.30-14.15
  sala 408
  E
  termin drugi

 • Nauka o organizacji [w]
 • grupa: S23-03
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-07
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-08
  Wtorek 06.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Sobota 10.02.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: S23-04
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: S23-05
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: S23-06
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: S23-07
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

  grupa: S23-08
  Wtorek 20.02.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala 408
  E
  termin drugi

Publikacje