Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Wtorek, 20 lutego 2018 roku, godz. 19:52


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 403
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Administracja kadrowa
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Controlling personalny
  • Seminarium magisterskie
  • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach nowej gospodarki
 • Zarządzanie pracownikami wiedzy
 • Controlling personalny
 • Wycena i pomiar wartości kapitału ludzkiego
 • Motywowanie pracowników (w tym specyficzne grupy zawodowe, pracowniczy wiedzy, freenlacerzy, usługi nowej generacji, itp.)
 • Wartościowanie pracy jako narzędzie budowy systemów płacowych
 • Systemy wynagradzania pracowników.
 • System okresowej oceny pracownicze.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych
 • Tworzenie produktu sportowego w oparciu o kapitał ludzki
 • Zarządzanie talentami i coachingu
 • Employer branding

II. Kierowanie ludźmi

 • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w kierowaniu zespołami
 • Styl kierowania i jego przejawy
 • Przywództwo i osobowość charyzmatyczna kierownika
 • Budowanie zespołu i mechanizmy pracy grupowej
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Kultura organizacyjna

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje