Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Wtorek, 20 lutego 2018 roku, godz. 19:52


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
405
(+48 58) 523 13 28

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 405
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 405

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Sztuka prezentacji
    • Zarządzanie wiedzą
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Prowadzący seminarium: dr hab. Piotr Wróbel, profesor nadzw., Instytut Organizacji i Zarządzania

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium :

1.       Strategie sukcesu.

2.       Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja przedsiębiorstw.

3.       Ewolucja i rozwój organizacji.

4.       Zarządzanie firmą rodzinną.

5.       Fuzje i przejęcia.

6.       Zarządzanie innowacjami.

7.       Struktury organizacyjne.

8.       Zarządzanie procesami.

9.       Zarządzanie wiedzą.

10.   Kultura organizacji.

11.   Komunikacja w organizacjach.

12.   Patologie w zarządzaniu.

13.   Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje