Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Wtorek, 20 lutego 2018 roku, godz. 19:52


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Zakład Nieruchomości

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
B-34

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie studium wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • finansowanie projektów inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa inwestycji,
 • strategie inwestycyjne przedsiębiorstw,
 • inwestycje finansowe,
 • rynek kapitałowy i inwestycje rzeczowe,
 • inwestycje niematerialne,
 • ryzyko w inwestycjach,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami,
 • rynek nieruchomości.


Przykładowe tytuły prac magisterskich:

 1. Cykliczność na rynku nieruchomości mieszkaniowych - podejście modelowe,
 2. Ocena efektywności inwestycji drogowych na przykładzie trasy WZ w Gdańsku,
 3. Wpływ studium wykonalności na efektywność projektu inwestycyjnego.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje