Strona główna » Rekrutacja
Międzywydziałowe Studia Doktoranckie z Ekonomii i Zarządzania
Aktualizacja: Środa, 14 czerwca 2017 roku, godz. 08:51

REKRUTACJA NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA DOKTORANCKIE
Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

2017/2018

 

Studia prowadzone są przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Forma postępowania rekrutacyjnegoKonkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej
Termin i miejsce składania dokumentówRejestracja elektroniczna w systemie IRK od 26.06.2017
Termin i miejsce składania dokumentów:
26.06.2017-21.07.2017 oraz 28.08.2017-1.09.2017
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131
ul. Armii Krajowej 119, 81-824 Sopot
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 6 września 2017
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego, pok. 129
Wymagane dokumenty
 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz);
 • Życiorys (formularz) zawierający krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej;
 • Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość poświadczona za zgodność z oryginałem;
 • 3 zdjęcia o wymiarze 45 mm x 65 mm;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Dodatkowo kandydat może złożyć wykaz ewentualnie posiadanych publikacji naukowych, opinię profesora wskazanego jako kandydata na opiekuna naukowego, opis koncepcji rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii
Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii) lub na podstawie złożonego podania i wskazanych zainteresowań naukowych Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna.

Punktacja postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich – do 3 pkt.;
 2. Wynik studiów (na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – do 3 pkt.;
 3. Posiadanie publikacji i opracowań naukowych – do 3 pkt.;
 4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe) – do 3 pkt.
 5. Opinia opiekuna naukowego o kandydacie – do 3 pkt.
 6. Przedstawienie zainteresowań badawczych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej– do 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 20.

Limit przyjęć

20 doktorantów

Dodatkowe informacjeInformacje na stronach internetowych wydziałów:

Wydział Ekonomiczny
http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Kontakt: Mirosława Dudek
tel.: +48 58 523 12 48
e-mail: m.dudek@ug.edu.pl

Wydział Zarządzania
http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Kontakt: mgr Joanna Kuchcińska
Tel.: +48 58) 523 14 32
e-mail: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl