Strona główna » Katedra Rachunkowości
Pracownicy Katedry Rachunkowości
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 10:31

dr Ewa Spigarska

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
27.01.2018
godz. 10.40-11.25
pok. 214
W dniu:
28.01.2018
godz. 10.40-11.25
pok. 214
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 214
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.20-12.05
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa II
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

Seminarium obejmuje przede wszystkim zagadnienia z rachunkowości finansowej, w zakresie:
- sprawozdawczości finansowej,
- inwestycji w nieruchomości,
- kosztów utrzymania nieruchomości,
- rachunkowości zakładów ubezpieczeń (gospodarczych): przychody i koszty w zakładach ubezpieczeń, specyfika sprawozdań finansowych, regulacje międzynarodowe dotyczące finansów zakładów ubezpieczeń,
- rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach (zagadnienia związane z łączeniem się podmiotów gospodarczych, podziałem spółek, likwidacją),
- ogólnych zagadnień związanych z rachunkowością finansową.

2. Tematy prac:
- Rozliczanie kosztów we wspólnocie mieszkaniowej
- Wpływ MSR/MSSF na rachunkowość zakładów ubezpieczeń
- Zasady ustalania wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
- Wycena wartości aktywów i pasywów w wartościach godziwych podmiotu przejmowanego w warunkach stosowania metody nabycia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [w]
 • gr.: S51-21
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 08.45-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • gr.: S41-01
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-05
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-06
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-17
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-21
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-22
  Niedziela 04.02.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje