Strona główna » Przemysław Lech
Przemysław Lech
Przemysław Lech
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

prof. UG, dr hab. Przemysław Lech

Zakład Rachunkowości Zarządczej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 16.45-18.15
pok. 202a
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 16.45-18.15
pok. 202a

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonomiczna ocena projektów informatycznych
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

Tematyka: Informacyjne wsparcie procesów zarządczych, w szczególności:
1.Rachunkowość zarządcza,
2.Systemy rachunku kosztów,
3.Budżetowanie,
4.Systemy informacji strategicznej,
5.Informatyczne wsparcie rachunkowości,
6.Informatyczne systemy wspierające zarządzanie.

Przykładowe tematy prac:
1.Wspomaganie prowadzenia rachunkowości za pomocą komputerowych systemów finansowo-księgowych,
2.Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji zarządczych,
3.Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania majątkiem trwałym na przykładzie systemu X,
4.System rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstwa usługowego nieprowadzącego ksiąg rachunkowych

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje