Strona główna » Paulina Nogal-Meger
Paulina Nogal-Meger
Aktualizacja: Piątek, 09 czerwca 2017 roku, godz. 21:46

mgr Paulina Nogal-Meger

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Gdański


2016 – 2017    
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
• LLM in International Commercial Law    
WARSZAWA

2009 – 2010    
UNIWERSYTET GDAŃSKI
• Wydział Ekonomiczny
• Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)    
SOPOT

2003 – 2009    
UNIWERSYTET GDAŃSKI
• Wydział Prawa i Administracji
• Kierunek: Prawo
• Specjalizacja: Prawo europejskie
• Stopień: Magister
• Praca magisterska pt. „Ekonomiczne skutki funkcjonowania swobody przepływu kapitału w UE”    
GDAŃSK

2008 – 2009    POLITECHNIKA GDAŃSKA
• Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Kierunek: Zarządzanie
• Specjalizacja: Finanse i bankowość
• Stopień: Magister
• Praca magisterska pt. „Wpływ wahań kursu dolara na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1996-2008”   GDAŃSK

2006 – 2007    HÖGSKOLAN I HALMSTAD
• Wydział Zarządzania i Inżynierii
• Kierunek: Zarządzanie
• Specjalizacja: Marketing Międzynarodowy
• Stopień: Licencjat
• Praca licencjacja pt. „Tworzenie konkurencyjnej przewagi przy użyciu zróżnicowanej strategii przedsiębiorstwa. Przypadek firmy IKEA i jej doświadczeń na chińskim i francuskim rynku”
HALMSTAD, SZWECJA 

2004 – 2007     UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
• Wydział Nauk Ekonomicznych
• Kierunek: Zarządzanie i marketing
• Specjalizacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Stopień: Licencjat
• Praca licencjacka pt. „Perspektywy wzrostu gospodarczego Szwecji w związku z przystąpieniem do Europejskiego Systemu Walutowego” 
OLSZTYN