Strona główna » Olga Martyniuk
Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego
»
Data publikacji: Czwartek, 21 lutego 2019 roku

Monografia  z realizacji projektu.

Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 2018

Wytwarzanie gniazd przedsiebiorczości w Trómiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomicznych sektora MSP
»
Data publikacji: Czwartek, 21 lutego 2019 roku

Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (nr umowy UMO - 2013/09/B/HS4/01175) realizowany na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury

Creating the entrepreneurship nests in The Tricity Metropolitan Area. Analysis of spatial - economical relationship in SME development
»
Data publikacji: Czwartek, 21 lutego 2019 roku
Financial reporting in SME - evidence of Eastern Europe
»
Data publikacji: Czwartek, 21 lutego 2019 roku