Strona główna » Olga Martyniuk
Aktualizacja: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku, godz. 19:56
Wytwarzanie gniazd przedsiebiorczości w Trómiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomicznych sektora MSP
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku

Projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki (nr umowy UMO - 2013/09/B/HS4/01175) realizowany na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury

Creating the entrepreneurship nests in The Tricity Metropolitan Area. Analysis of spatial - economical relationship in SME development
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku
Financial reporting in SME - evidence of Eastern Europe
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku