Strona główna » Olga Martyniuk
Wewnętrzne źródła informacji w małych przedsiębiorstwach
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku
Uproszczenia w sprawozdawczości mikro i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość?
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku
Przydatność międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku
Financial and tax reporting in SME in selected Eastern European countries
»
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2016 roku