Strona główna » Olga Martyniuk
Olga Martyniuk
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Olga Martyniuk

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 203
Tydzień II:
Środa
godz. 12.15-13.00
pok. 203

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Podstawy audytu wewnętrznego
  • Rewizja sprawozdań finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Podstawy audytu wewnętrznego
  • Rewizja finansowa
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami w małym przedsiębiorstwie, w tym na przykład
• Ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
• Możliwość wykorzystania analizy finansowej w małym przedsiębiorstwie
• Elementy controllingu operacyjnego w małym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, hotelu, przedsiębiorstwie usługowym)
• Ryzyko płynności w małych przedsiębiorstwach
• Wycena małego przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa (planowanie finansowe w przedsiębiorstwie)
3. Sprawozdawczość finansowa, w tym na przykład:
• Ocena przydatności bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym do oceny przedsiębiorstwa
• Upiększanie (fryzowanie) sprawozdań finansowych
• Sprawozdawczość finansowa małych przedsiębiorstw – porównania międzynarodowe
• Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość jako źródło informacji do oceny działalności różnych jednostek gospodarczych (szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, klubu piłkarskiego, stowarzyszenia, fundacji)
4. Badania sprawozdań finansowych (auditing), w tym na przykład
• Ryzyko w pracy biegłego rewidenta,
• Nadużycia finansowe
5. Audyt wewnętrzny, w tym na przykład:
• Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe) – proces wdrażania, zadania i miejsce w organizacji
• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie – proces wdrażania, miejsce i zadania w organizacji
• Audyt wewnętrzny w Polsce i innych krajach UE
6. Przedsiębiorczość rodzinna, w tym na przykład
• Porównania wyników finansowych firm rodzinnych i nierodzinnych
• Ryzyko w przedsiębiorstwach rodzinnych
• Przedsiębiorczość rodzinna w róznych kulturach
7. Mierniki oceny efektywności w różnych jednostkach gospodarczych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe, instytucje kultury, kluby sportowe i inne)

Przykładowe tematy prac
Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w cyklu jego życia na przykładzie firmy X
Analiza porównawcza wyników finansowych tradycyjnych i tanich linii lotniczych na przykładzie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami w małym przedsiębiorstwie, w tym na przykład
• Ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
• Możliwość wykorzystania analizy finansowej w małym przedsiębiorstwie
• Elementy controllingu operacyjnego w małym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, hotelu, przedsiębiorstwie usługowym)
• Ryzyko płynności w małych przedsiębiorstwach
• Wycena małego przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa (planowanie finansowe w przedsiębiorstwie)
3. Sprawozdawczość finansowa, w tym na przykład:
• Ocena przydatności bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym do oceny przedsiębiorstwa
• Upiększanie (fryzowanie) sprawozdań finansowych
• Sprawozdawczość finansowa małych przedsiębiorstw – porównania międzynarodowe
• Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość jako źródło informacji do oceny działalności różnych jednostek gospodarczych (szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, klubu piłkarskiego, stowarzyszenia, fundacji)
4. Badania sprawozdań finansowych (auditing), w tym na przykład
• Ryzyko w pracy biegłego rewidenta,
• Nadużycia finansowe
5. Audyt wewnętrzny, w tym na przykład:
• Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe) – proces wdrażania, zadania i miejsce w organizacji
• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie – proces wdrażania, miejsce i zadania w organizacji
• Audyt wewnętrzny w Polsce i innych krajach UE
6. Przedsiębiorczość rodzinna, w tym na przykład
• Porównania wyników finansowych firm rodzinnych i nierodzinnych
• Ryzyko w przedsiębiorstwach rodzinnych
• Przedsiębiorczość rodzinna w róznych kulturach
7. Mierniki oceny efektywności w różnych jednostkach gospodarczych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe, instytucje kultury, kluby sportowe i inne)

Przykładowe tematy prac
Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w cyklu jego życia na przykładzie firmy X
Analiza porównawcza wyników finansowych tradycyjnych i tanich linii lotniczych na przykładzie

Egzaminy i zaliczenia

 • Rewizja finansowa [w]
 • grupa: N51-05
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Rewizja sprawozdań finansowych [ćw]
 • grupa: S51-15
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Rewizja sprawozdań finansowych [w]
 • grupa: S51-15
  Poniedziałek 11.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Sprawozdawczość finansowa [ćw]
 • grupa: S21-21
  Środa 06.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Środa 06.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [w]
 • grupa: S21-21
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Czwartek 14.06.2018
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-41
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 11.09.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [WDW]
 • grupa: N34-01
  Sobota 09.06.2018
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-304
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-01
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-02
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-03
  Niedziela 17.06.2018
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N34-01
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N44-01
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N44-02
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N44-03
  Sobota 08.09.2018
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

Publikacje