Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Konsultacje
Aktualizacja: Czwartek, 07 kwietnia 2016 roku, godz. 08:46
Obecnie mamy drugi tydzień.
dr Agata Borowska-Pietrzak
Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.40-16.25
pok. 401
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 401
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.40-16.25
pok. 401
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 401
dr Mirosław Czapiewski
Tydzień I:
Środa
godz. 18.30-19.15
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 18.30-19.15
pok. 320
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Tydzień I:
Środa
godz. 09.30-11.00
pok. 316
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 316
prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 319
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 319
mgr Emilia Dobrowolska
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 403
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 403
prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 407
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 315
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 315
dr Dorota Jendza
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.30-14.15
pok. 314
Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.00-16.45
pok. 314
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.15-16.00
pok. 314
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 314
dr Marek Kalinowski
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 401
dr Sylwester Kania
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.50-09.35
pok. 404
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 404
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.50-09.35
pok. 404
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 404
prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 403
dr Tomasz Kot
dr Joanna Litwin
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 12.30-13.15
pok. 401
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 401
dr Wojciech Machel
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 402
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 402
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 402
dr Ewa Markowska
dr Zdzisław Mokwa
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.00
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.00
pok. 317
dr Marek Rutka
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 404
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
pok. 404
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 404
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
pok. 404
prof. dr hab. Ryszard Rutka
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 313
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 313
prof. dr hab. Jacek Rybicki
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 312
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 312
dr Jędrzej Strumiłło
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
prof. UG, dr hab. Agnieszka Szpitter
W dniu:
27.01.2018
godz. 17.45-19.15
pok. 408
prof. UG, dr hab. Piotr Walentynowicz
Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.45
pok. 406
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 406
prof. UG, dr hab. Jarosław Waśniewski
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-12.30
pok. 314
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-12.30
pok. 314
dr Beata Wierzbicka
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
prof. UG, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 408
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 408
prof. UG, dr hab. Piotr Wróbel
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 405
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 405