Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:18

mgr Emilia Dobrowolska

Zakład Strategii Zarządzania

Stanowisko:
Asystent
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 403
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 403

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje