Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, godz. 11:29

prof. UG, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
408
(+48 58) 523 14 42

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 408
Tydzień II:
Wtorek
godz. 18.30-20.00
pok. 408

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Introduction to Organisation Management
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje zarządzania

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Zarządzanie innowacjami
 2. Klastry
 3. Organizacje sieciowe i wirtualne
 4. Zarządzanie projektami
 5. Nowoczesne koncepcje zarządzania (kaizen, lean management, TQM, six sigma etc.)
 6. Zarządzanie strategiczne i controlling strategiczny
 7. Zarządzanie rozwojem w sektorze publicznym
 8. Aplikowanie do funduszy europejskich
 9. Zarządzanie wiedzą
 10. Kapitał intelektualny
 11. Przedsiębiorczość i innowacyjność
 12. Zachowania organizacyjne
 13. Motywowanie
 14. Kultura organizacyjna

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje