Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, godz. 11:29

dr Agata Borowska-Pietrzak

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 13.06.2018 - 22.06.2018 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.00-14.45
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 401
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.00-14.45
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Administracja kadrowa
  • Ocenianie pracowników
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Organizacja funkcji personalnej
  • Projektowanie systemów płac
  • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia personalna.
 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia.
 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego.
 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy.
 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki.
 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego.
 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego.
 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji.
 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ocenianie pracowników [w]
 • gr.: S33-35
  Poniedziałek 25.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Organizacja funkcji personalnej [w]
 • gr.: S43-15
  Środa 27.06.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

Publikacje