Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, godz. 11:29

dr Wojciech Machel

Zakład Strategii Zarządzania

Stanowisko:
Adiunkt
402
(+48 58) 523 14 24

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 402
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 402

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Biznes międzynarodowy
  • Projektowanie modeli biznesowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Biznes międzynarodowy
  • Projektowanie modeli biznesowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Strategie organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia organizacji.
 2. Zarządzanie strategiczne.
 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 6. Analiza strategiczna.
 7. Strategiczna karta wyników (BSC).
 8. Sukces organizacji.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje