Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:18

prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau

Funkcja:
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
407
(+48 58) 523 13 17

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.30
pok. 407

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonomia pracy
  • Projektowanie systemów płac
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali przedsiębiorstwa i całego kraju

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.

II. Rynek pracy

 1. Popyt i podaż na rynek pracy.
 2. Bezrobocie.
 3. Koszty pracy.
 4. Społeczna wydajność pracy.
 5. Stosunki pracy.
 6. Zróżnicowanie wynagrodzeń.
 7. Płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje