Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, godz. 11:29

prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
407
(+48 58) 523 13 17

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 16.45-18.15
pok. 407
Tydzień II:
Piątek
godz. 16.45-18.15
pok. 407

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy wynagradzania pracowników
  • System wynagradzania i oceniania pracowników
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonomia pracy
  • Projektowanie systemów płac
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali przedsiębiorstwa i całego kraju

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.

II. Rynek pracy

 1. Popyt i podaż na rynek pracy.
 2. Bezrobocie.
 3. Koszty pracy.
 4. Społeczna wydajność pracy.
 5. Stosunki pracy.
 6. Zróżnicowanie wynagrodzeń.
 7. Płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy wynagradzania pracowników [w]
 • grupa: S33-35
  Wtorek 26.06.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala 407
  E
  termin pierwszy

 • Projektowanie systemów płac [w]
 • grupa: S43-15
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • System wynagradzania i oceniania pracowników [w]
 • grupa: S33-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

Publikacje