Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Dokumenty i materiały do pobrania
Aktualizacja: Środa, 14 listopada 2018 roku, godz. 18:02
Kier. FiR, przedmiot: Podstawy zarządzania, prowadzący: prof. dr hab. Jcek Rybicki
»
Data publikacji: Czwartek, 13 grudnia 2018 roku

Wykład z przedmiotu Podstawy zarządzania, kier. FiR

Materiały z przedmiotu: Podstawy zarządzania, kier. FiR, SN, rok ak. 2018/2019

prof. dr hab. Jacek Rybicki

Wykład z przedmiotu Zarządzanie strategiczne, kier. Zarządzanie
»
Data publikacji: Czwartek, 13 grudnia 2018 roku

Materiały z przedmiotu "Zarządzanie strategiczne", kier. Zarządzanie, SN, rok ak. 2018/2019

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Jacek Rybicki

Zarządzanie strategiczne - studia doktoranckie
»
Data publikacji: Czwartek, 13 grudnia 2018 roku

Przedmiot: Zarządzanie strategiczne, studia doktoranckie

Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Rybicki

rok ak. 2017/2018