Strona główna » Nauka
Aktualny numer
Aktualizacja: Środa, 13 grudnia 2017 roku, godz. 22:16

FINANSE

Marcin Borsuk
Implikowany koszt kapitału własnego w polskim sektorze bankowym
Implied cost of equity in the Polish banking sector - summary
Marcin Borsuk, Kamil Klupa
Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro – perspektywa Polski
European deposit insurance scheme as the third pillar of the banking union and its impact on non-euro countries – Polish perspective - summary
Krystyna Dziworska
Rynek najmu mieszkań – współczesne dylematy
Buy or rent an apartment – contemporary dilemmas - summary
Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna
The budget efficiency of entities in public finance sector
The budget efficiency of entities in public finance sector - summary
Bartłomiej Krzeczewski, Olga Krzeczewska, Radosław Pastusiak
Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na przykładzie spółek giełdowych
Financial statement conducted according to Polish law and methodological problems in evaluation of current ratio as a measure of liquidity - summary

ZARZĄDZANIE

Liwia Delińska
Koncepcja marketingu doświadczeń w nowych mediach
Conception of experience marketing in the new media - summary
Anna Dziadkiewicz
Personalizacja a kastomizacja w marketingu
Personalization vs. Customization in Marketing - summary
Ewa Soja
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol - summary
Małgorzata Z. Wiśniewska
„Food crime” jako patologia na rynku żywności – istota, rodzaje i próba klasyfikacji
„Food crime” as a pathology in the food market – the essence, types and an attempt to classify - summary
Piotr Wróbel
The use of electronic communication tools in the office workplace
The use of electronic communication tools in the office workplace - summary