Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

W dniu:
25.10.2018
godz. 09.45-10.45
pok. 221
W dniu:
30.10.2018
godz. 11.15-12.15
pok. 221
W dniu:
05.11.2018
godz. 09.30-11.30
pok. 221
W dniu:
08.11.2018
godz. 09.30-10.30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Otoczenie biznesu
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

 Seminarium licencjackie 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Prowadzący :  dr MARZENNA CZERWIŃSKA, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Zakres problemowy seminarium:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [w]
 • grupa: S53-21
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Lokalizacja działalności gospodarczej [WDW]
 • grupa: WDW
  Wtorek 05.06.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Otoczenie biznesu [w]
 • grupa: S23-41
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Wtorek 29.05.2018
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: S13-01
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Czwartek 13.09.2018
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

Publikacje