Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

W dniu:
25.04.2018
godz. 09.00-10.00
pok. 221
W dniu:
10.05.2018
godz. 08.00-08.45
pok. 221
W dniu:
17.05.2018
godz. 08.00-08.45
pok. 221
W dniu:
24.05.2018
godz. 08.00-08.45
pok. 221
W dniu:
04.06.2018
godz. 14.00-15.00
pok. 221
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 221
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Otoczenie biznesu
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

 Seminarium licencjackie 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Prowadzący :  dr MARZENNA CZERWIŃSKA, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Zakres problemowy seminarium:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje