Strona główna » Marta Chylińska

Materiały dla studentów z grupy S32-21

Programowanie liniowe    Zastosowanie excela do rozwiązywania zadań programowania liniowego 

Model dualny  Zadania Zadanie

Simpleks

Zagadnienie przydziału  plik

Zagadnienie transportowe          Zadania     Teoria   1.       2.

Teoria gier  1  2 3

Programowanie dynamiczne 1. 

Zaliczenie - 2 kolokwia