Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Aktualizacja: Środa, 21 listopada 2018 roku, godz. 14:07
Pracownicy

dr hab. Wojciech Żurawik, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
127

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 127

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje koncepcje marketingu organizacji, marketing  instytucji finansowych, stategie marketingowe, marketing dóbr i usług luksusowych.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katderze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktualnymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmują tematy związane z : social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami opraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finanowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz maga interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje