Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Aktualizacja: Środa, 21 listopada 2018 roku, godz. 14:07
Pracownicy

dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-09.30
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.30-17.00
pok. 127

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Marketing II
  • Prawne i etyczne aspekty marketingu
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Marketing II
  • Prawne i etyczne aspekty marketingu
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katedrze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktulanymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmuja tematy związane z: social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami oraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finansowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz mega interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje