Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:16

dr Anna Dziadkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
122
(+48 58) 523 11 03

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 122
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 122

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing usług
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Marketing usług
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Komunikacja interpersonalna/Negocjacje
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie w turystyce

Zakres programowy:

 • kształtowanie wizerunku: miasta, regionu lub biznesu turystycznego,
 • wpływ nowych technologii na zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • nowe trendy w turystyce,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w branży turystycznej,
 • strategie wzrostu i rozwoju MSP w turystyce,
 • modele biznesu organizacji turystycznej,
 • rozwój wybranych form turystyki (uwarunkowania, tendencje),
 • wpływ turystyki na rozwój gospodarczy kraju
 • rozwój klastrów turystycznych w Polsce;
 • strategie regionalne i lokalne rozwoju turystyki;
 • zarządzanie biurem turystycznym;
 • strategie zarządzania w biznesie hotelarskim;
 • problemy międzykulturowe w zarządzaniu turystyką;
 • problemy ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju w turystyce

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje