Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Aktualizacja: Środa, 21 listopada 2018 roku, godz. 14:07
Pracownicy

dr Anna Dziadkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
122
(+48 58) 523 11 03

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 122
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 122
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.15-13.00
pok. 122
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.15-18.00
pok. 122

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
  • Marketing usług
  • Seminarium licencjackie
  • Strategie konkurencji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
  • Marketing wewnętrzny
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje