Strona główna » Katedra Marketingu
Konsultacje
Aktualizacja: Poniedziałek, 15 października 2018 roku, godz. 12:30
Katedra Marketingu
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 95
108, 109, 122,
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 108
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.15
pok. 108
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.15
pok. 108
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.00-09.30
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.30-17.00
pok. 127
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.15-14.00
pok. 122
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.45-10.30
pok. 122
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 108
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 108
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 122
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 122
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.15-13.00
pok. 122
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.15-18.00
pok. 122
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 122
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 122
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 122
Odwołane w dniu:
17.12.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Odwołane w dniu:
20.12.2018
godz. 10.45-11.30
pok. 108
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 108
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.15-16.00
pok. 108
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 108