Strona główna » Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz
Aktualizacja: Poniedziałek, 25 września 2017 roku, godz. 12:20

prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Funkcja:
Kierownik Katedry Bankowości i Finansów
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
211
(+48 58) 523 14 25

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 12.03.2018 - 12.06.2018 zostają odwołane - zwolnienie lekarskie.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. 211
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.30-15.00
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:

 • bankowości uniwersalnej
 • bankowości hipotecznej
 • giełdy papierów wartościowych
 • kryzysów finansowych
 • restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 • zarządzania wartością przedsiębiorstw

Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje