Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
C-28
(+48 58) 523 11 11

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-28
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.30
pok. C-28

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inżynieria oprogramowania
  • Programowanie obiektowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Inżynieria oprogramowania
  • Programowanie komputerów
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie sieciowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Inżynieria wymagań
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Inżynieria oprogramowania
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Informatyka w zarządzaniu

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Zakres tematyczny prac dyplomowych:

 

 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie).
 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP.
 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych.
 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e-administracji.
 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu).
 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Przykłady tematów prac:

 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook.
 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy.
 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa.
 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy.
 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis.
 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych.
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

Zakres tematyczny prac dyplomowych:

 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie).
 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP.
 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych.
 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e-administracji.
 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu).
 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Przykłady tematów prac:

 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook.
 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy.
 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa.
 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy.
 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis.
 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inżynieria oprogramowania [ćw]
 • grupa: S22-31
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-24
  Z
  termin pierwszy

 • Inżynieria oprogramowania [w]
 • grupa: N22-31
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie obiektowe [w]
 • grupa: S12-31
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-51
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-6
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Wtorek 18.06.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala C-20
  E
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie []
 • grupa: N52-15
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala C-28
  Z
  termin pierwszy

Publikacje