Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Sławomir Radomski

Stanowisko:
Adiunkt
C-32
(+48 58) 523 14 52

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 16.45-17.30
pok. C-32
Tydzień II:
Piątek
godz. 16.45-17.30
pok. C-32

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Aplikacje rozproszone w języku Java
    • Programowanie .NET
    • Seminarium licencjackie

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje