Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:16

dr Danuta Pokojska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
C - 29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 15.15-16.00
pok. C-29
Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.15-16.00
pok. C-29
Tydzień II:
Środa
godz. 15.15-16.00
pok. C-29
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.15-16.00
pok. C-29

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Gospodarka elektroniczna

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

TEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

1     Aplikacje informatyczne w biznesie – projektowanie
2     Internet Rzeczy (Internet of Things, Internet of EveryThings)  
3     Cyfrowa transformacja – wpływ na strategię organizacji i modele biznesu
4     Dane telemetryczne w systemach informacyjnych zarządzania
5     Inżynieria wiedzy
6     Start-up’y w sektorze IT
7     Usługi FinTech  w gospodarce globalnej
8     Trendy technologii informatycznych (IT) w zarządzaniu – Big Data, Cloud Computing
9     Kultura DevOps w tworzeniu aplikacji biznesowych
10     Technologie satelitarne w biznesie

 

ZREALIZOWANE OSTATNIO PRACE MAGISTERSKIE


1     Aplikacja Lambda w zarządzaniu produkcją przedsiębiorstwa Delta  
2     Wdrażanie systemu ITSM BMC Remedy w firmie Alfaspeed
3     Bezpieczeństwo systemów informatycznych z punktu widzenia ochrony danych osobowych na przykładzie przedsiębiorstwa Alfaquest
4     Technologie informatyczne i komunikacyjne inteligentnego budynku
5     Informatyczne i biznesowe rozwiązania fotografii cyfrowej w firmie Agencja Blask
6     Wirtualizacja klastra serwerów w przedsiębiorstwie Comma
7     Zarządzanie jakością żywności z wykorzystaniem systemu SAP ERP
8     IT w zarządzaniu jakością przesyłek w firmie Piorunem
9     Wyszukiwarka plików graficznych Meduza
10     Technologie informatyczne i komunikacyjne w bezpieczeństwie hotelu Evviva

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje