Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Środa, 21 listopada 2018 roku, godz. 14:05
Pracownicy

dr Joanna Sadkowska

Stanowisko:
Adiunkt
227
(+48 58) 523 14 06

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.45-11.15
pok. 227
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 227
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 227
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 227

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

ZXakres problemowy seminarium:

 

 1. zarządzanie projektami (techniki planowania, budowanie zespołów projektowych, problemy motywowania członków zespołów projektowych, wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania projektami), zarządzanie projektami B+R i projektami innowacyjnymi ,
 2. problemy innowacyjności przedsiębiorstw (zarządzanie innowacjami, dyfuzja innowacji, motywowanie do zachowań proinnowacyjnych, narzędzia stymulowania innowacyjności, problemy ochrony własności przemysłowej w zarządzaniu innowacjami, mierzenie i ocena zmian innowacyjnych, klastry a zmianyinnowacyjności ,
 3. zarządzanie projektami w sektorze energetycznym (finansowanie projektów, odnawialne źródła energii).

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje