Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:18

prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
228
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.30
pok. 106
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.30-09.30
pok. 106

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Seminarium doktorskie
    • Systemy wczesnego ostrzegania
  • Niestacjonarne studia doktoranckie
    • Spotkanie z Władzami Wydziału

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje