Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:18

dr Mariusz Chmielewski

Stanowisko:
Adiunkt
227
(+48 58) 523 14 06

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.15-10.00
pok. 227
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 227
Tydzień II:
Środa
godz. 09.15-10.00
pok. 227
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.15-10.00
pok. 227

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków
    • Zarządzanie projektami europejskimi

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje