Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Kamila Bielawska

Stanowisko:
Adiunkt
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

Odwołane w dniu:
23.04.2018
godz. 15.15-16.00
pok. 217
Przeniesione na dzień:
24.04.2018
godz. 09.00-09.45
pok. 217
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.00
pok. 217
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 217
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.00
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Seminarium dyplomowe
  • Systemy emerytalne
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium dyplomowe
  • Ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje