Strona główna » Joanna Pioch
Problematyka i wybrane tytuły prac licencjackich
Aktualizacja: Czwartek, 02 marca 2017 roku, godz. 21:07

Specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw

Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Tytuł seminarium: Metody oceny i wyceny przedsiębiorstw

prowadzący: dr Joanna Pioch

Zakres problemowy seminarium:

 • wartość i wycena przedsiębiorstw
 • decyzje w zakresie wypłaty dywidend
 • podstawy analizy ekonomiczno-finansowej firmy
 • analiza otoczenia - na przykładzie MSP, ale także firm dużych
 • analiza funkcji i zasobów przedsiębiorstwa
 • metody optymalizacji podatku - wybór formy opodatkowania
 • metody finansowania i ich analiza
 • analiza strategii rozwoju firmy
 • analiza ryzyka w działalności firmy
 • biznes plan przedsiębiorstwa
 • analiza fundamentalna i techniczna,
 • kapitał intelektualny przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru
 • a także inne zagadnienia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie

Wybrane tytuły prac dyplomowych:

 • Elementy analizy finansowej w ocenie ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych firmy Stabilator Sp. z o.o.
 • Analiza wybranych czynników atrakcyjności inwestycyjnej regionu gdańskiego
 • Wpływ strategii dystrybucji na pozycję konkrencyjną banku
 • Metodologia wyceny na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o.
 • Analiza pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa na przykładzie Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
 • Analiza kondycji finansowej z zastosowaniem metod uproszczonych Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych w Elblągu w latach …
 • Ocena standingu finansowego ZPC Wawel SA w latach …
 • Fuzje i przejęcia w sektorze samochodów osobowych na przykładzie koncernu Volkswagena
 • Wpływ motywowania pracowników według koncepcji TQM na wyniki finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie firmy spedycyjnej
 • Gospodarka odpadami na przykładzie firmy Delphi Poland SA w Gdańsku
 • Zdolność prognozowania upadłości przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie wybranych narzędzi dyskryminacyjnych na przykładzie Monnari Trade SA