Strona główna » Joanna Pioch
Problematyka i wybrane tytuły prac magisterskich
Aktualizacja: Środa, 22 lutego 2017 roku, godz. 16:16

Specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Jednostka organizacyjna: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Tytuł seminarium: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

prowadzący:  dr Joanna Pioch

 

Zakres problemowy seminarium:

 • wartość i wycena przedsiębiorstw
 • decyzje w zakresie wypłaty dywidend
 • strategia kreowania wartości dla akcjonariuszy (Value Based Management)
 • system motywacyjny w przedsiębiorstwie (zwłaszcza oparty o EVA)
 • metody wspierające VBM: EVA, MVA, SVA, analiza finansowa
 • analiza generatorów wartości w przedsiębiorstwie
 • firma na rynku kapitałowym – IPO, analiza fundamentalna i techniczna,
 • kapitał intelektualny przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru
 • metody oceny zagrożenia bankructwem
 • restrukturyzacja organizacyjna i własnościowa
 • konkurencyjność przedsiębiorstw
 • kryzys w firmie i zarządzanie kryzysem
 • a także inne zagadnienia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie i ekonomiki przedsiębiorstw

Wybrane tytuły prac dyplomowych:

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o.
 • Wycena Polskiego Koncernu Naftowego za lata 2001-2006
 • Zastosowanie instrumentów pochodnych rynku finansowego w Polsce
 • Analiza techniczna spółek giełdowych branży informatycznej w Polsce w latach 2000-2004
 • Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa PSG Sp. z o.o.  o/PZG w Gdańsku w latach 2000-2005
 • Logistyka dystrybucji części na przykładzie firmy Dystrybucja sp. z o.o. za lata 2000-2005
 • Analiza zmian współczesnej logistyki zaopatrzenia na przykładzie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 2001-2005
 • Sekurytyzacja aktywów jako nowoczesna forma pozyskiwania kapitału w Polsce i na świecie
 • Analiza pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa na przykładzie Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
 • Elementy analizy finansowej w ocenie ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych firmy Stabilator Sp. z o.o.
 • Zastosowanie wybranych metod oceny zagrożenia bankructwem na przykładzie polskich koncernów piwowarskich w latach 2001-2003
 • Fuzje i przejęcia w sektorze samochodów osobowych na przykładzie koncernu Volkswagena