Strona główna » Joanna Pioch
Aktualizacja: Piątek, 10 lutego 2017 roku, godz. 21:36

Jak się dobrze sprzedać?, Życie Gospodarcze 30/1995

Czynniki oceny rozwoju i kształtowania wartości firmy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12/1996

Bariery i efekty restrukturyzacji finansowej w warunkach polskich na przykładzie przedsiębiorstwa Zakłady Podzespołów Elektroniki „Mikrostyk” w Gniewie, w: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998

Informatyka w przedsiębiorstwie, Nowe Życie Gospodarcze 34/1999

Systemy motywacyjne a wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji 2/2000, s.18-20.

Optymalizacja polityki dywidend w teorii i praktyce, w: Zarządzanie finansami – współczesne tendencje w teorii i praktyce, t.II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, ISSN 1232-5848, s 737-749.

Motywacja a powodzenie wdrożenia zmiany w przedsiębiorstwie, w: Materiały konferencyjne PN 842, Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000

Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 /2000, s.24-26.

Polityka dywidend a rynkowa wycena firmy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 /2000, s.17-19.

Dywidendy w akcji, Gazeta Bankowa nr 33 (616)/ 2000 z 16-21.08.2000, s.23-25.

Krótkoterminowa wycena akcji przedsiębiorstwa, w: Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja, materiały konferencyjne Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe Novum sp. z o.o., Płock 2000, ISBN 83-88193-20-1, s.207-220.

Dywidendy w postaci akcji a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, w: Rynek kapitałowy – skuteczne inwestowanie, praca zbiorowa pod red. W. Tarczyńskiego, cz.II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, ISSN  1232-5848, s.39-52.

Zarządzanie wartością jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, materiały konferencji naukowej Serock k. Warszawy, 28-30 września 2000, Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2000, ISBN 83-91415-0-4, s.321-326.                   wersja PDF

Co i jak, aby być najlepszym, Nowe Życie Gospodarcze nr 39(279)/2000, s.25-26.

Ofensywa czy przetrwanie, Gazeta Bankowa nr 46(629)/2000 z 14-20.11.2000, s.26-27.

Długi czy krótki okres. Znaczenie i wybrane elementy krótkoterminowej wyceny akcji przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt 12/2000, s.73-79.

Ekonomika przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane, praca zbiorowa pod red. prof. Leszka Pawłowicza, ODDK, Gdańsk 2001, ISBN 83-71874-55-3.

Giełdowa wycena akcji przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 /2001, PL ISSN 0860-6846, s. 27-34.

Wartość w strategii przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2001, PL ISSN 0860-6846, s. 5-10.

Dywidendy w postaci akcji a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 /2001, PL ISSN 0860-6846,  s. 32-43.

Corporate governance w teorii i praktyce w: Zarządzanie finansami. Cele -organizacja -narzędzia. Praca recenzowana pod red. prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego. FRRwP, Warszawa 2001, tom 1. s. 185-194. ISBN: 83-86543-39-6. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 31.05-2.06.2001.

Władztwo korporacyjne - rozwój, modele i znaczenie w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDdWu, Warszawa 2001.  

Tylko jeden z elementów otoczenia, Gazeta Bankowa nr 2(689)/2002 z dn. 8-14 stycznia 2002, ISSN 0860-7613, s. 32-34.

Władztwo korporacyjne – ewolucja i modele, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 /2002, PL ISSN 0860-6846, s. 22-37.

Wykorzystanie modelu wyceny akcji Gordona do określenia wartości rynku akcji w: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia. Praca recenzowana pod red. prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, tom 1. s. 687-694. ISBN: 83-913327-0-5. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje 10-12.04.2002.

Zarządzanie portfelem inwestycji a hipoteza efektywnego rynku – strategie inwestycyjne, Nasz Rynek Kapitałowy nr 11(143) / 2002. ISSN 1508-9711, s. 125-128.

Wątpliwe fuzje, Gazeta Bankowa nr 57(740)/2002 z 31.XII.2002, ISSN 0860-7613, s. 28-30.

Destrukcja wartości dla akcjonariuszy – wybrane czynniki w: pr. zb. pod red. L. Pawłowicz, S. Kasiewicz, Zarządzanie wartością w dobie kryzysu, wyd. CeDeWu 2003, ISBN 83-87885-35-5, s. 35-43.

Destrukcja wartości dla akcjonariuszy – wybrane czynniki w: pr. zb. pod red. M. Panfila, Zarządzanie wartością firmy. Value Based Management. Rozdz. 3.3. Wyd. Forum Media Sp. z o.o. 2003. ISBN 83-87287-49-0.

Krótkoterminowa wycena akcji przedsiębiorstwa, w: pr. zb. pod red. M. Panfila, Zarządzanie wartością firmy. Value Based Management. Rozdz. 4.6. Wyd. Forum Media Sp. z o.o. 2003. ISBN 83-87287-49-0.

Teoria kosztów agencyjnych, polityka dywidend i władztwo korporacyjne (corporate governace), w: Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw t.II, pr. zb. pod red. D. Zarzeckiego, wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 2003, s. 109-116. ISBN 83-89142-11-2.

Określanie wartości rynku akcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2003, PL ISSN 0860-6846, s. 40-46,.

Polityka dywidend w teoriach i praktyce, w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym – pr. zb. pod red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2004, s.473-490, ISBN 83-231-1698-9.

Ekonomika przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane, wyd. II zmienione, praca zbiorowa pod red. prof. Leszka Pawłowicza, ODDK, Gdańsk 2005, ISBN 83-71874-55-3.

The Repro Approach, Student’s / Teacher’s Manual & Cases Testing Report w ramach projektu europejskiego Leonardo da Vinci – maj 2007.

Metodologia wyceny kapitału intelektualnego – zagadnienia wybrane, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych. Pr. zb. pod red. J.Bielińskiego i M. Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s.370-388, ISBN 978-83-7531-057-3.

Wykupy wspomagane i menedżerskie, w: Inwestycje alternatywne. Pr. zb. pod red. I.Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7556-078-7.

Pozycja konkurencyjna banku w świetle teorii zarządzania wartością, w: Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/3 2010, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, ISSN 1732-1565.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej spółek kapitałowych, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. naukowy Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 170, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, str. 208-217¸ ISSN 1689-7371, ISBN 978-83-7417-574-6.

Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością (współautor: M.Chmielewski), w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2012, rozdz. 3., str. 77-96, ISBN:  978-83-7556-456-3.

Polityka dywidend i wykupu akcji własnych, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2012, rozdz. 12., str. 321-360, ISBN:  978-83-7556-456-3.

Wybrane aspekty wykorzystania macierzy A. Damodarana do analizy decyzji dywidendowych na przykładzie firm sektora chemicznego WGPW za rok 2010, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, red. nauk. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 333-344, ISBN: 978-83-7695-283-3.

Bezpieczeństwo  energetyczne  a  zarządzanie  wartością przedsiębiorstw, w: Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania UG „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 11, tom 4/3/2013,  s. 365-380, ISSN: 2084-5189.

Wycena projektu (współautor: M. Chmielewski), w: Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty, red. J. Sadkowska, M. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 137-152, ISBN 978-83-7865-220-5.

Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością (współautor: M. Chmielewski), w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2015, rozdz. 4, str. 117-136, ISBN:  978-83-7556-663-5.

Polityka dywidend i wykupu akcji własnych, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2015, rozdz. 15, str. 405-444, ISBN:  978-83-7556-663-5.

Wykupy wspomagane i menedżerskie  (Buy-Out - LBO/MBO), w: Inwestycje alternatywne (wyd. II). Pr. zb. pod red. I.Pruchnickiej-Grabias, CeDeWu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7556-914-8.