Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


Bulczak G. (2014), Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 12, nr 4/2014, s. 79-90.

Czechowski L., Pochmara A.M. (2014), Weryfikacja efektywności wybranych startegii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościwych S.A. w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 12, nr 1/2014, s. 19-31.

Dziworska K. (2014), Czy ekonomiści zawiedli społeczeństwa gospodarujące?, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 12, nr 4/2014, s. 105-120.

Górczyńska A., Krawczyk K., (2014), Infrastruktura drogowa w województwie pomorskim, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol 12, nr 4/2014

Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. (2014), Kredyt czy leasing? Model porównawczy kosztów finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 12, nr 4/2014, s. 21-34.

Kowalke K. (2015), Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste wyniki finansowe spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Rynek kapitałowy:skuteczne inwestowanie, nr 75, s. 269-281.

Nawrocka E. (2014), Analiza realizacji zakładanych kierunków rozwoju obsługi rynku nieruchomości w Polsce, „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 12, nr 4/2014, s. 297-322.

Rymarzak M., Siemińska E. (2013), Factors Affecting the Location of Various Types of Real Estate, “Journal of Corporate Real Estate”, Vol. 14, Issue: 4, s. 214-225.

Rymarzak M., Trojanowski D. (2013), Asset Management of the Public Sector in Poland, “Real Estate Management and Valuation”, Vol. 21, No. 1, s. 5-13.

Szczepaniak K. (2014), System zarządzania energią w warunkach zrównoważonego rozwoju, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 12, nr 4/2014, s. 389-405.

Trojanowski D. (2010), Praktyczne aspekty zastosowania metody zysków do wyceny hoteli na polskim rynku nieruchomości, w p.z. pod red. K. Szczepaniaka, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 1/2, s. 71-81.

Wojewnik-Filipkowska A., Trojanowski D. (2012), Principles of public private partnership financing – Polish experience, “Journal of Property Investment & Finance”, vol. 31, iss: 4, pp. 329-344.

Wojewnik-Filipkowska A., Rymarzak M., Lausberg C. (2015), Current Managerial Topics in Public Real Estate Asset Management, “World of Real Estate Journal”, vol. 4 (94), pp. 5-10.


Skrypt pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości dedykowany Studentom:

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Wybrane problemy, pod. red. M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 (dystrybucja poprzez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Księgarnię na Biskupiej Górce)