Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Badania naukowe i projekty

Tytuły prac badawczych realizowanych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości:


 1. Inwestycje w procesie rozwoju miast – ujęcie ekonomiczno-finansowe
 2. Modele wyceny nieruchmości komercyjnych.Teoria i praktyka
 3. Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce (wstępne wyniki badań prezentowane były na konferencji American Real Estate Society, San Diego, California, kwiecień 2014 r.)
 4. Zarządzanie nieruchomościami szkół wyższych
 5. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument rozwoju komunalnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
 6. Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstwa
 7. Determinanty wdrażania systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 8. Wpływ stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości (studia przypadków)
 9. Wycena nieruchomości nietypowych w sektorze wodno-kanalizacyjnym

Obszary badawcze pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych,
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi,
 • rynek nieruchomości,
 • analiza cen nieruchomości,
 • analiza i ocena ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych,
 • efektywność i ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne,
 • strategie inwestycyjne na rynku finansowym,
 • analiza techniczna i fundamentalna instrumentów finansowych,
 • rozwój ekosystemu innowacji w ramach współpracy nauki i biznesu,
 • przygotowanie koncepcji i analiza ryzyka projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • efekty ekonomiczne i finansowe projektów realizowanych przy udziale dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • finansowanie inwestycji i nieruchomości.

Obszary badań realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi:


 1. Wojewnik-Filipkowska A., Elliot C. (Heriot Watt University, Edinburhg), Decision making in local governments - a comparative analysis of investment strategy.
 2. Wojewnik-Filipkowska A., Lausberg C. (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)), Decision-making in European municipal real estate management.

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki


 1.  dr Małgorzata Rymarzak: Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce