Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 21:16
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 64
132

prof. UG, dr hab. Lucjan Czechowski

Zakład Nieruchomości

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
208
(+48 58) 523 14 46

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi, komercyjnymi, rekreacyjnymi itp.,
 • rynek nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych itp.,
 • strategie inwestycyjne przedsiębiorstw,
 • inwestowanie w kapitał intelektualny,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (zagranicznych i polskich przedsiębiorstw),
 • inwestycje proekologiczne przedsiębiorstw i samorządów,
 • finansowanie projektów inwestycyjnych,
 • inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego,
 • ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje