Strona główna » Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Konferencje
Aktualizacja: Czwartek, 22 marca 2018 roku, godz. 11:11
Corporate Governance and Finance »

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz School of Business, Economic and IT, University West z Trollhättan w Szwecji zapraszają na czwartą konferencję z cyklu.:
„WSPÓŁCZESNE PROBEMY NADZORU KORPORACYJNEGO”
która odbędzie się w dniach 6– 8 maja 2015r. w Sopocie.
Konferencja ta będzie kolejnym spotkaniem teoretyków i praktyków zainteresowanych zróżnicowanymi aspektami nadzoru korporacyjnego. Jej celem jest dokonanie przeglądu dorobku naukowego ośrodków akademickich z Polski i partnerskich uczelni zagranicznych oraz wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego,
  2. Organy spółek jako ogniwo nadzoru korporacyjnego,
  3. Struktura własności i jej zmiany oraz uprawnienia akcjonariuszy,
  4. Polityka rachunkowości, rewizja finansowa, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem,
  5. Prawa wierzycieli i problematyka upadłości przedsiębiorstw,
  6. Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej,
  7. Nadzór korporacyjny w strategiach przedsiębiorstw i jego wpływ na wartość firm
  8. Rynek kapitałowy i jego uczestnicy w kształtowaniu ładu korporacyjnego,
  9. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego
  10.  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.